ระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์

บจ. อาปิโก ไอทีเอส เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบแผนที่นำร่องการเดินทางภายใต้ชื่อ POWERMAP ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อใช้ในการแนะนำเส้นทาง และนำทางให้ลูกค้าถึงจุดหมายปลายทางด้วยเสียงนำทาง และแสดงแผนที่นำทาง ซึ่งซอฟต์แวร์จะนำไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ที่มีระบบนำทางประกอบภายในตัวเครื่อง หรือแบบแยกเป็นกล่องภายนอก เครื่องนำทางแบบพกพา โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยแผนที่ของบริษัทนั้นครอบคลุมถึงประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน

www.powermap.in.th

ระบบปฎิบัติการออราเคิล

บจ. เออีอาร์พี เริ่มดำเนินการธุรกิจเพื่อสนับสนุนการใช้งานของระบบปฎิบัติการออราเคิลสำหรับบริษัทในกลุ่มบริษัทอาปิโก และมีการวางแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้านอกกลุ่มบริษัทอาปิโก บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้นำระบบออราเคิลมาใช้ในการบันทึกบัญชี วางแผนทรัพยากรและบันทึกข้อมูลของบริษัทฯ โดยระบบจะทำงานตามระบบการผลิตแบบคล่องตัว (Lean Manufacturing) ซึ่งช่วยในการบริหารการใช้ทรัพยากร ช่วยในการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และระบบจะช่วยให้บริษัทฯมีการส่งสินค้าที่ตรงเวลา และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ทั้งนี้ บมจ. อาปิโก ไฮเทค เป็นบริษัทแห่งแรกๆที่นำกระบวนการผลิตแบบคล่องตัว (Lean Manufacturing) มาใช้กับระบบปฏิบัติการออราเคิลบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์