กลุ่มบริษัทอาปิโกผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่หลากหลายซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูป ได้แก่ ถังน้ำมันเหล็กและโครงรถกระบะ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตีอัดขึ้นรูป (Forging) บริการตีกลึงอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ (Machining) ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนประดับยนต์ อีกทั้งออกแบบติดตั้งและผลิตอุปกรณ์จับยึด และออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากชิ้นส่วนยานยนต์ได้แก่ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ อุปกรณ์ระบบนำร่องการเดินทาง ธุรกิจด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์ระบบนำร่องการเดินทาง และ โปรแกรมการวางแผนทรัพยากร

อุตสาหกรรม

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

เทคโนโลยี

 


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์