บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด [AA]
บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโครง ช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) สำหรับรถกระบะรุ่น D-MAX ของบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ผลิตชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้าย (Housing Axle) ให้กับบริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800 ล้านบาท และถือหุ้น ทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด [AE]
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนา ออกแบบวิศวกรรม CAE (Computer Aided Engineering) ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม วิศวกรรมออกแบบ และการวิจัย พัฒนาด้านวิศวกรรม มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้าน บาท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ประเทศมาเลเซีย [AEM]
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ประเทศมาเลเซีย จัดตั้ง ขึ้นเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ด้วยทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว 1 ล้านริงกิต และถือหุ้นโดยบริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด ร่วมกับบริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ ปัจจุบัน บริษัททำธุรกิจให้เช่าที่ดินสำหรับทำโชว์รูมของ รถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย
บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด [AERP]
บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และดำเนินงานระบบโปรแกรมออราเคิลเพื่อใช้ในการดำเนิน งานของกลุ่มบริษัทอาปิโก มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1.25 ล้านบาท โดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ร่วม ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายย่อยในสัดส่วนร้อยละ 88 และร้อยละ 12 ตามลำดับ
บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) [AF]
บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์โดยกรรมวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) ซึ่งได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและ กันสะเทือน ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนดุมล้อ เป็นต้น โดย กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ ในประเทศ สหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท ทีเอชเค ริทึ่ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมด โดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) [AH]
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2545 บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง อุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น (Stamping Die) และรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Auto Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนปลีก ย่อยอื่นๆ จากนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาก้าวหน้ามาสู่การผลิต ชิ้นส่วนพลาสติกชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึง สำเร็จด้วยเครื่องจักร และชิ้นส่วนกรอบโครงช่วงล่างรถกระบะ (Frame components) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ และบริษัทพัฒนา ผลิต และจำหน่ายระบบนำร่องการเดินทางในรถยนต์ เป็นต้น ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอาปิโก ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 37 บริษัท (ในประเทศ 27 บริษัท และต่างประเทศ 10 บริษัท) โดยมีกลุ่ม ลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำในประเทศไทย
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด [AHP]
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์โลหะปั๊มขึ้นรูปและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งให้กับผู้ผลิตรถยนต์ ลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว 120 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด [AHT]
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจในการ ออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบ รถยนต์ และออกแบบและผลิตแม่พิมพ์สำหรับปั๊มแผ่นโลหะ เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีลูกค้าหลักเป็นบริษัท ในกลุ่มบริษัทอาปิโกและลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทผลิต รถบรรทุกวอลโว่ในประเทศสวีเดน บริษัทผลิตรถยนต์นั่ง วอลโว่ในประเทศมาเลเซีย รถยนต์เรย์โนลในประเทศบราซิล บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิต รถยนต์ฟอร์ดและรถยนต์อีซูซุในประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัท มีทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคม อุตสาหกรรมไฮเทค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ [AIPL]
บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุน และการควบรวมกิจการ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6.97 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด [AITS]
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ดำเนินธุรกิจในการให้บริการ ระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์และข้อมูลจราจร รวมถึง ระบบสื่อสารและสารสนเทศสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ (Telematics solutions) เพื่อใช้ในองค์กรและบริษัทจัดการ ขนส่งสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย ซอฟท์แวร์ และแผนที่การเดินทางภายใต้เครื่องหมายการค้า “พาวเวอร์ แมพ (POWERMAP)” บริการระบบสื่อสารสองทางสำหรับ รถยนต์ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร และการเดินทาง แบบทันที (real-time) ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในด้านระบบภูมิสารสนเทศและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ข้อมูลการจราจร บริษัทได้เริ่มดำเนินการในส่วนเทคโนโลยี เมืองอัจฉริยะซึ่งมีแบบอย่างความสำเร็จจากประเทศสิงคโปร์ กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีทั้งบุคคลทั่วไป ตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าองค์กร และหน่วยงานภาครัฐ โดยระบบนำร่องการเดิน ทางโดยรถยนต์ “พาวเวอร์แมพ” ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ในรถยนต์มิตซูบิชิ ฮุนได โปรตอน และเอ็มจี นอกจากนี้ บริษัทมีการทำการตลาดและขายร่วมกับอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ Blaupunkt, JVC, Zulex เป็นต้น ผ่าน ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ทั่วประเทศ
บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด [AL]
บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม บริษัทเลมเทคโฮลดิ้ง ประเทศไต้หวัน ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ เพื่อประกอบธุรกิจผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย มีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท แอลดีซี พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด และบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอาปิโก เป็นต้น
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด [AM]
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้ บริการหลังการขายรถยนต์มิตซูบิชิ มีโชว์รูมและศูนย์บริการ หลังการขายตั้งอยู่ในเขตนวนคร จังหวัดปทุมธานี และเขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด [AMIT]
บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และ มิตซูอิเกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียน 33 ล้าน บาท โดยจัดตั้งเพื่อเน้นทางด้านวิศวกรรมและการตลาดของ ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับลูกค้านิสสันในประเทศไทย
บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) [AP]
บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิต ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงถัง น้ำมันพลาสติก และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ โดยมีกลุ่ม ลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด และบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เป็นต้น โดยหุ้นทั้งหมดถือครองในนามบริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150 ล้านบาท และมี โรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด [APC]
บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี 2557 ด้วย ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจ ในการให้บริการกลึงกัดและเจียร์ผิวสำเร็จด้วยเครื่องจักร (Machining) สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสวีเดน บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด
บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด [APC]
บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี 2557 ด้วย ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจ ในการให้บริการกลึงกัดและเจียร์ผิวสำเร็จด้วยเครื่องจักร (Machining) สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสวีเดน บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาปิโก คิวไอ จำกัด - ประเทศมาเลเซีย [AQI]
บริษัท อาปิโก คิวไอ จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2556 เพื่อรวมการ ตลาดของระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์พาวเวอร์แมพ (POWERMAP) และกาแลคติโอ (GALACTIO) ในประเทศ มาเลเซีย โดยพาวเวอร์แมพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งในรถยนต์ ส่วนกาแลคติโอเป็นผลิตภัณฑ์หลัง การขายที่ได้รับการติดตั้งในฮาร์ดแวร์และทำการตลาดกับ ค่ายรถยนต์รายใหญ่ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย ปัจจุบัน พาวเวอร์แมพได้รับการติดตั้งในรถยนต์ทุกรุ่นของนิสสันและ อินฟินิตี้ในประเทศมาเลเซีย
บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด [ASD]
บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การ ควบคุมของบริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส เอสเอ ประเทศ โปรตุเกส มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างสองบริษัทที่ร้อยละ 50:50 ดำเนินธุรกิจการผลิตคาน (Cradles) สำหรับรถยนต์ นั่งส่วนบุคคล และการประกอบโครงของรถยนต์ (Body-in- White หรือ BIW)
บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด [ASP]
บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) ของ รถกระบะอีซูซุ D-MAX รุ่นใหม่และเก่าของบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด [ATC]
บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อจุดประสงค์ในการบริหารจัดการการฝึกอบรมให้กับ พนักงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทอาปิโก ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด [EA]
บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม บริษัทเอ็ดช่าโฮลดิ้ง ประเทศเยอรมนี ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจด ทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนขาพับและ บานพับประตูรถยนต์ ชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด/ปิดประตูรถ ชิ้น ส่วนฝากระโปรงท้าย และระบบเบรกจอดรถ โดยมีกลุ่มลูกค้า หลัก ได้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน [KCX]
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง จำกัด เป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบ ธุรกิจการผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเหล็กตีอัด ขึ้นรูป (Forged steel) ได้แก่ ก้านลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting Rod) และชิ้นส่วนทองแดง ได้แก่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากำลัง (Electrical switch contactors) และให้บริการกลึงอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ (Machining) ให้ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท เอสเอไอซี จีเอ็ม วูหลิง ออโต โมบิล จำกัด บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค (ประเทศจีน) จำกัด และบริษัท เชอรี่ ออโตโมบิล จำกัด เป็นต้น มีทุนจดทะเบียน 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จำกัด [KT]
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิต อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ประเภทผลิตภัณฑ์พิมพ์ลายไม้ และกำมะหยี่เทียม มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 28.5 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ตามลำดับ
บริษัท นิว เอร่า เซลส์ จำกัด [NESC]
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้ บริการหลังการขายรถยนต์ฟอร์ด มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการ หลังการขายตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และใน จังหวัดสมุทรปราการ ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) (จำกัด) - ประเทศมาเลเซีย [NESM]
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการหลังการขายรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย มีโชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายตั้งอยู่ที่เขตคาจัง โดย เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เทนากา เซเทีย เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ในสัดส่วน การถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1.5 ล้านริงกิต
บริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น จำกัด - ประเทศสิงคโปร์ [QI]
บริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบ การเดินทางอัจฉริยะให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร และหน่วยงาน รัฐบาล ด้วยการทำงานเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบของการ ควบคุมการเดินทาง การจัดการขนส่งขององค์กร และการ วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยเป็นการถือหุ้นในนามของ บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร์
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด [SA]
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ซูมิโน โคเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยาย การลงทุนในประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มาสด้า โดย บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดเล็ก และขนาดกลางที่มีความทนทานและมีคุณภาพสูง ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และตั้งโรงงานอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด ประเทศมาเลเซีย [TSR]
บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการหลังการขายรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย มีโชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายตั้งอยู่ในรัฐเปตาลิง จายา โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กับบริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตาม ลำดับ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6 ล้านริงกิต


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์