2528

จดทะเบียนบริษัท เอเบิล ออโตพาร์ท อินดัสตรีส์ จำกัด (อาปิโก) และเริ่มเป็นผู้จัดจำหน่ายและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ฟอรด์

2545

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2540

เปิดโรงงานแห่งแรกของบริษัทอาปิโกและร่วมลงทุนกับบริษัท ซันโอ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อตั้งบริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2546

เข้าซื้อกิจการจากบริษัท ดาน่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

2547

ขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการเข้าควบกิจการบริษัท ดุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซีชั่น ฟอร์จจิ้ง จำกัด

2549

จัดตั้งบริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ในบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ และร่วมลงทุนกับบริษัทมิตซูอิเกะ ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 51 และตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2551

เข้าร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทมิ้นท์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2548

บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมทุน

2550

การเข้าซื้อกิจการ เคพีเอ็น และเปลี่ยนชื่อเป็น อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) และลงนามในสัญญาข้อตกลงความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทเอ็ดช่า ประเทศเยอรมันนี เพื่อความร่วมมือในการผลิตตัวควบคุมระยะเปิด/ปิดประตู บานพับ เบรคมือ

2552

ก่อตั้งบริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ

2554

ก่อสร้างโชว์รูม 3S สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในเมืองเปตาลิง จายา และเมืองคาจัง ประเทศมาเลเซีย

2556

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 4 บริษัท กับบริษัท เลมเทค โฮลดิ้ง ประเทศไต้หวัน บริษัท เอ็ดช่า โฮลดิ้ง ประเทศเยอรมนี บริษัท ซูมิโน โคเกียว ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส ประเทศโปรตุเกส

2553

กลุ่มบริษัทอาปิโกจัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี และเริ่มดำเนินการผลิตของโรงงานแห่งที่สองของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง

2555

เปิดดำเนินงานของโรงงานใหม่ขนาดพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร ที่เมืองคุนซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

2557

ขยายการลงทุนในธุรกิจระบบนำร่องการเดินทางด้วยความร่วมมือกับบริษัท ควอนตัม อินเวนชั่นในประเทศสิงคโปร์และจัดตั้งบริษัท อาปิโก เทรนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อจัดประสงค์ในการบริหารจัดการกิจกรรมฝึกอบรมของกลุ่มบริษัท

2559

  • จัดตั้งบริษัท อาปิโก เวนเจอร์ จำกัด เพื่อการลงทุนในธุรกิจ Start-up และเข้าลงทุน ในบริษัท สมูทเลน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 11.9
  • ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ได้รับการรับรอง CG ระดับ 4 ดาว

2558

  • ประกาศนโยบาย “TURBO” โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มรายได้และอัตรากำไรของบริษัทที่ร้อยละ 10
  • ปรับโครงสร้างการลงทุนสำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักในบริษัทพาพาโก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ แม๊คชั่น จำกัด และเป็นบริษัทแรกในกลุ่มออโต้ที่ดำเนินการออกหุ้นกู้และได้รับการรับรอง อันดับเครดิตจากทริสเรตติ้ง ที่ระดับ BBB+

2560

  • เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.1 ในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited เพื่อความร่วมมือทางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่ ระดับสากล
  • ขายเงินลงทุนร้อยละ 14.95 ในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ใน ประเทศสิงคโปร์ ขายเงินลงทุนร้อยละ 25 ในบริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น จำกัด (QI) ในประเทศสิงคโปร์ และขายเงินลงทุนร้อยละ 60 ในบริษัท อาปิโก คิวไอ จำกัด (AQI) ในประเทศมาเลเซีย
  • กลุ่มบริษัทโซจิทสึคอร์ปอเรชั่นเข้าทำบันทึกข้อตกลงในการขายหุ้นทั้งหมดของ บริษัทที่โซจิทสึถือครองอยู่ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  • ประกาศระยะเวลาขายหุ้นทุนซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์