คำประกาศวิสัยทัศน์

“วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก คือการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนตร์ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เเละรักษ์สิ่งเเวดล้อม
มีความมุ่งมั่น สู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุข ที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้เเก่ ความสุขของลูกค้า
ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น
เเละความสุขของสาธารณชน”

ปี 2560 นับเป็นปีที่ดีสำหรับกลุ่มบริษัทอาปิโก ประการแรก บริษัทได้ลงนามในความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่ม Sakthi Group เพื่อพัฒนาขยาย ธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทเพื่อการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งการเข้าเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Sakthi Group เป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญสำหรับบริษัทในแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสากล ประการที่สอง บริษัทมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างมากในปี 2560 จากการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทมีอัตราผลกำไรที่ดีขึ้นในปีที่ผ่านมา ด้วยการบริหารงานภายในที่ได้กล่าว มา รวมถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและรายได้ดอกเบี้ยรับจากการเข้าลงทุนใน Sakthi Group ช่วยผลักดันให้ผลกำไรสุทธิ ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1,158 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 543 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตราเติบโตขึ้นที่ ร้อยละ 113 จากปีก่อน

ภาพรวมของธุรกิจในปี 2560 เป็นปีที่ดีสำหรับตลาดยานยนต์ที่สำคัญของบริษัท อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 2.3 จาก ปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ 1.988 ล้านคัน มาจากการเติบโตที่ค่อนข้างดีของตลาดรถยนต์ในประเทศ ซึ่งมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อย ละ 13.4 ต่างจากปี 2559 ที่มียอดจำหน่ายลดลง และสามารถชดเชยการส่งออกที่ลดลงร้อยละ 4.1 จากปีก่อน สำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศ มาเลเซีย ฮอนด้ายังคงเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ต่างชาติและมียอดขายที่มากกว่า 100,000 คันเป็นครั้งแรก โดยบันทึกยอดขายจำนวน 109,511 คันในปี 2560 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อน ตลาดยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงครองตำแหน่งตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ ที่สุดในโลกเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ด้วยปริมาณการผลิตที่จำนวน 29 ล้านคันและยอดขายจำนวน 28.9 ล้านคันในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ จีนยังเป็น ตำแหน่งผู้นำในด้านการผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด

สำหรับปี 2561 ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มมากกว่า 2 ล้านคัน โดยมาจากการเติบโตของยอดขายในประเทศเป็นหลัก ภาพรวมของตลาดรถยนต์ในประเทศและความต้องการของผู้บริโภคคาดว่าจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่างต่อ เนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2561 ในอัตราร้อยละ 3.9 ซึ่งการปรับประมาณการขึ้นนี้มาจากการ ปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของการส่งออกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน และความคืบ หน้าในการลงทุนของรัฐบาล อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงซื่งอาจทำให้การเติบโตในปีนี้ไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ ได้แก่ ความไม่แน่นอนในเรื่องมาตรการ ทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงในด้านภูมิภาค และความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้จ่ายในประเทศที่น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทอาปิโกในปี 2560 มีจำนวน 16.6 พันล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้รวมในปี 2559 ที่ 15.1 พันล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่ม ขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์นี้มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทในประเทศไทยและสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ยอดจำหน่ายรถยนต์ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างมากมาจากความต้องการรถยนต์ที่บริษัทจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นในตลาดแต่ละประเทศ นอกจาก นี้ รายได้ในปี 2560 ได้รวมรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่บริษัทให้แก่กลุ่ม Sakthi Group จำนวน 191 ล้านบาทและ กำไรจากการขายเงินลงทุนในธุรกิจระบบนำร่องการเดินทางในสิงคโปร์จำนวน 160 ล้านบาท

ธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดยังคงมาเป็นธุรกิจการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะเนื่องจากเป็นรายได้หลักด้วยปริมาณการผลิตที่สูง ซึ่งบริษัท ได้รับประโยชน์จากปริมาณการผลิตของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตีอัดขึ้นรูปและชิ้นส่วนพลาสติกมี ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและบันทึกผลกำไรจำนวนหนึ่งในปีที่ผ่านมา โดยรวมแล้ว ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ขึ้นจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุน และมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้มีการดำเนินการไปในช่วง ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในภาพรวมถูกลดทอนบางส่วนจากรายได้ที่ลดลงในส่วนธุรกิจการผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าของบริษัททั้งสองแห่งในประเทศมาเลเซียยังคงมีผลการดำเนินงานและผลกำไรที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยยอด จำหน่ายรถยนต์จากจำนวน 3,774 คันในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 4,529 คันในปี 2560 และคาดว่าจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561

ธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและบันทึกผลกำไรสุทธิในปี 2560 ปัจจุบัน โรงงานขนาด 20,000 ตารางเมตรของ บริษัทยังคงมีการใช้พื้นที่และกำลังการผลิตเพียงร้อยละ 30 สำหรับการผลิตชิ้นส่วนตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวสำเร็จ แนวโน้มของธุรกิจในจีน ยังคงมีทิศทางที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโตเนื่องจากตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนของ รัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศจีน

สถานะทางการเงินของบริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในปีที่ผ่านมาโดยมีอัตราส่วน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ 0.69 เท่า แต่ยังถือได้ว่าบริษัทยังคงสามารถขอวงเงินสินเชื่อในอัตราความเสี่ยงที่ต่ำอยู่ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นใน การขยายการลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการเมื่อมีโอกาสทางการลงทุนที่ดี ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าที่จะคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ และจะติดตาม แนวโน้มและทิศทางของเศรษฐกิจในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับต่ำอย่างเหมาะสม

ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นต่อเนื่องในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้เสนออัตราจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้นสำหรับ ผลการดำเนินงานในปี 2560 โดยขึ้นอยู่กับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 ซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนจาก เงินปันผลของบริษัทอยู่ในระดับอัตราร้อยละ 4 ถึง 5

ปี 2560 นับเป็นปีที่มีผลงานโดดเด่นของกลุ่มบริษัทอาปิโก เราได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีตลอดมาจากคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทร่วม กลุ่ม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัท ซึ่งผมรู้สึกซาบซึ้งสำหรับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่าย และขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่องในปี 2561 นี้


นาย เย็บ ซู ชวน
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์