นายกวี เวสารัชอารีย์กุล นางเตียว ลี งอ นายเย็บ ซู ชวน นางสาวเย็บ ซิน หรู นายวีระ บ้วนวงศ์ นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์
ผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บมจ. อาปิโก ไฮเทค

นายกวี เวสารัชอารีย์กุล

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ บมจ. อาปิโก ไฮเทค

นางเตียว ลี งอ

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อาปิโก ไฮเทค

นายเย็บ ซู ชวน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท บมจ. อาปิโก ไฮเทค

นางสาวเย็บ ซิน หรู

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการผลิต บมจ. อาปิโก ไฮเทค

นายวีระ บ้วนวงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายขายและการตลาด บมจ. อาปิโก ไฮเทค

นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์

นายยงค์  ประเทืองสุข นางเตียว ลี งอ นายเย็บ ซู ชวน นางสาวเย็บ ซิน หรู นายวีระ บ้วนวงศ์ นายเกา ฉ่วย กวง นางสาว โก๊ะ ตัง กิม
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บจ. อาปิโก อมตะ, บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์

นายยงค์  ประเทืองสุข

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ บมจ. อาปิโก ไฮเทค

นางเตียว ลี งอ

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อาปิโก ไฮเทค

นายเย็บ ซู ชวน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. อาปิโก ไฮเทค, บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ้ง

นางสาวเย็บ ซิน หรู

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการผลิต บมจ. อาปิโก ไฮเทค, บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์, บจ. อากิโก เลมเทค (ประเทศไทย)

นายวีระ บ้วนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บจ. คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซีชั่น ฟอร์จจิ้ง, บจ. อาปิโก เซี่ยงไฮ้

นายเกา ฉ่วย กวง

ผู้จัดการทั่วไป บจ. เอเบิล มอเตอร์ส, บจ. นิว เอร่า เซลส์, บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส, บจ. นิว เอร่า เซลส์ มาเลเซีย

นางสาว โก๊ะ ตัง กิม

นายเย็บ ซู ชวน
ตำแหน่ง : ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท : บมจ. อาปิโก ไฮเทค

02 01


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์